Ένα σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία ενός προγράμματος γυμναστικής, είναι ο χρόνος ανάπαυσης. Ο χρόνος ανάπαυσης μεταξύ των προπονήσεων, είναι εξίσου σημαντικός με την ίδια την προπόνηση.

Read more

Διαλειμματική, είναι μία τεχνική προπόνησης που χρησιμοποιείται συχνά για αερόβια και αναερόβια προπόνηση υψηλού επιπέδου. Περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενους κύκλους δραστηριότητας που ακολουθούνται από συγκεκριμένο διάλειμμα, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης.

Read more