Η ισομετρική προπόνηση, είναι η άσκηση κατά την οποία ενεργοποιείται ένας μυς αλλά δεν κινείται η άρθρωση. Αυτό πραγματοποιείται όταν σταθεροποιήσουμε ένα βάρος σε μια συγκεκριμένη γωνία, και το διατηρήσουμε εκεί για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Για παράδειγμα, κάνοντας κάμψεις δικεφάλων με έναν αλτήρα, αν σταθεροποιήσουμε τον αλτήρα στις 90 μοίρες, τότε ο δικέφαλος γυμνάζεται ισομετρικά, δηλαδή σταθεροποιητικά.

Read more

Η βελτίωση της απόδοσης του σώματος, σχετίζεται με το αρχικό επίπεδο του ασκούμενου και με τις γενετικές του δυνατότητες. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο αγύμναστος είναι ένας ασκούμενος, τόσο πιο μακριά βρίσκεται από τα γενετικά του όρια, επομένως το περιθώριο βελτίωσης είναι μεγαλύτερο.

Read more