Παλαιότερα επικρατούσε η άποψη ότι η μείωση της λειτουργικής ικανότητας κατά τη γήρανση, προερχόταν μόνο από «γήρανση των σωματικών συστημάτων». Σήμερα γνωρίζουμε ότι για αυτήν την παρακμή της σωματικής κατάστασης, ευθύνεται κυρίως η καθιστική ζωή και ο περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας.

Οι επιστημονικές έρευνες, δείχνουν ότι η άσκηση δε γνωρίζει ηλικία και ότι πάντα μπορούμε να περιμένουμε οφέλη από αυτήν. Έτσι η γήρανση δε σημαίνει αναπόφευκτα κακή σωματική κατάσταση. Στην ουσία ο καθένας αποφασίζει «το πόσο θέλει να γεράσει».

 

 1. Τακτική άσκηση, κυρίως περπάτημα, κολύμπι, Jogging κτλ., σε ηλικιωμένους ανθρώπους, μπορεί να οδηγήσει σε ένα βιολογικό ξανάνιωμα 10 έως 15 ετών.

 

 2. Η συνεχής φυσική δραστηριότητα περιορίζει σημαντικά την πιθανότητα απώλειας της ανεξαρτησίας και της αυτοσυντήρησης του ατόμου.

 

 3. Η άσκηση που συνοδεύεται από υγιεινές συνήθειες, μπορεί να επιμηκύνει το προσδόκιμο όριο ζωής

.

 4. Δεν μπορεί να γίνει «αποταμίευση» των επιδράσεων της άσκησης. Όταν κάποιος σταματήσει να γυμνάζεται, χάνει τα οφέλη που έχει αποκομίσει.

 

 5. Η άσκηση δίνει χρόνια στη ζωή, αλλά και ζωή στα χρόνια.

Share