Παλαιότερα επικρατούσε η άποψη ότι η μείωση της λειτουργικής ικανότητας κατά τη γήρανση, προερχόταν μόνο από «γήρανση των σωματικών συστημάτων». Σήμερα γνωρίζουμε ότι για αυτήν την παρακμή της σωματικής κατάστασης, ευθύνεται κυρίως η καθιστική ζωή και ο περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας.

Οι επιστημονικές έρευνες, δείχνουν ότι η άσκηση δε γνωρίζει ηλικία και ότι πάντα μπορούμε να περιμένουμε οφέλη από αυτήν. Έτσι η γήρανση δε σημαίνει αναπόφευκτα κακή σωματική κατάσταση. Στην ουσία ο καθένας αποφασίζει «το πόσο θέλει να γεράσει».

 1. Τακτική άσκηση, κυρίως περπάτημα, κολύμπι, Jogging κτλ., σε ηλικιωμένους ανθρώπους, μπορεί να οδηγήσει σε ένα βιολογικό ξανάνιωμα 10 έως 15 ετών.

 2. Η συνεχής φυσική δραστηριότητα περιορίζει σημαντικά την πιθανότητα απώλειας της ανεξαρτησίας και της αυτοσυντήρησης του ατόμου.

 

 3. Η άσκηση που συνοδεύεται από υγιεινές συνήθειες, μπορεί να επιμηκύνει το προσδόκιμο όριο ζωής.

 4. Δεν μπορεί να γίνει «αποταμίευση» των επιδράσεων της άσκησης. Όταν κάποιος σταματήσει να γυμνάζεται, χάνει τα οφέλη που έχει αποκομίσει.

 5. Η άσκηση δίνει χρόνια στη ζωή, αλλά και ζωή στα χρόνια.

Share