Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός του προγράμματος άσκησης, είναι παρόμοιες για όλες τις ηλικίες. Οι ηλικιωμένοι είναι μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα και θα πρέπει η άσκηση να είναι εξατομικευμένη στο επίπεδο και την κατάσταση της υγείας τους.

Οι στόχοι της άσκησης είναι η διατήρηση ή η βελτίωση της αντοχής, της δύναμης, της ισορροπίας, της ευλυγισίας και της λειτουργικότητας.

Αντοχή: Το περπάτημα, το jogging, το κολύμπι είναι φυσικές δραστηριότητες που βελτιώνουν ή διατηρούν την αντοχή, την ισορροπία και το καρδιαγγειακό σύστημα των ηλικιωμένων σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αυτές οι δραστηριότητες είναι η βάση της άσκησής τους.

Δύναμη: Η άσκηση με χαμηλές αντιστάσεις, βοηθά τους ηλικιωμένους να διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη δύναμή τους. Η δύναμη είναι αυτή που θα τους διατηρήσει αυτοεξυπηρετούμενους και θα τους δώσει ποιότητα ζωής.

Ευλυγισία: Οι διατατικές ασκήσεις, βοηθούν τους ηλικιωμένους να παραμείνουν λειτουργικοί και να έχουν υγιείς αρθρώσεις χωρίς πόνους και «πιασίματα» .

Λειτουργική άσκηση: Οι ηλικιωμένοι θα είναι καλό να γυμνάζονται με τον τρόπο και με τις κινήσεις που χρησιμοποιούν στη καθημερινότητά τους. Π.χ. η άρση από την καρέκλα είναι μια ικανότητα που πρέπει να διατηρηθεί, επομένως θα πρέπει να εξασκούνται σε αυτήν ώστε να παραμείνουν λειτουργικοί.

Αποκατάσταση: Οι ηλικιωμένοι λόγω της φθοράς του οργανισμού, θα πρέπει να ξεκουράζονται περισσότερο τόσο κατά τη διάρκεια της άσκησης, όσο και μεταξύ των προπονήσεων.

Share