Η καρδιακή συχνότητα είναι μια από τις καρδιακές παραμέτρους, πολύ εύκολα μετρήσιμη, που μας δίνει σημαντικές πληροφορίες. Ουσιαστικά μας απεικονίζει το πόσες φορές πρέπει να «χτυπήσει» η καρδιά, προκειμένου να ανταπεξέλθει τις αυξημένες απαιτήσεις του σώματος, όταν αυτό συμμετέχει σε κάποια δραστηριότητα.

Η μέτρηση της περιλαμβάνει απλά να μετρήσουμε το σφυγμό του ατόμου, συνήθως στην κερκιδική (καρπός) ή στην καρωτιδική (καρωτίδα) αρτηρία.

 

Σε φάση ηρεμίας, η καρδιακή συχνότητα κυμαίνεται από 60 – 80 παλμούς το λεπτό, στον μέσο άνθρωπο. Μπορεί όμως να αποκλίνει σημαντικά αν μιλάμε για αγύμναστα άτομα (μπορεί να ξεπεράσει τους 100 παλμούς/λεπτό), ή για αθλητές (μπορεί να κυμαίνεται  από 28 -45 παλμούς/λεπτό). Όταν το σώμα ξεκινάει μια δραστηριότητα, η καρδιακή συχνότητα αυξάνεται, και έτσι η καρδιά ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 

Με την πάροδο της ηλικίας, η μέγιστη καρδιακή συχνότητα που μπορεί να φτάσει η καρδιά το λεπτό μειώνεται. Ένας καλός τρόπος υπολογισμού της μέγιστης καρδιακής συχνότητας είναι:

220 – ηλικία = μέγιστη καρδιακή συχνότητα / λεπτό

Share