Η άσκηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε όλες τις φάσεις της ζωής. Το ίδιο ισχύει και για τη φάση της εγκυμοσύνης της γυναίκας.

Read more

Η άσκηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκαλεί μεταβολές του εμμηνορροϊκού κύκλου της γυναίκας. Οι μεταβολές αυτές αφορούν κυρίως στις αθλήτριες που συμμετέχουν σε οργανωμένα προγράμματα άσκησης, και σπανιότερα σε γυναίκες που γυμνάζονται για την υγεία τους και τη βελτίωση της εξωτερικής τους εμφάνισης.

Read more

Οι γυναίκες, και κυρίως αυτές που συμμετέχουν σε αθλήματα με απότομες αλλαγές κατεύθυνσης και άλματα, κινδυνεύουν 4 έως 6 φορές περισσότερο σε σύγκριση με τους άνδρες να τραυματιστούν στα γόνατα.

Read more

Subcategories