Η άσκηση σε άτομα με οσφυαλγία, είναι ο βασικότερος πυλώνας της λύσης του προβλήματος. Για να είναι αποτελεσματική, όμως, θα πρέπει να εκτελείται με απόλυτα εξειδικευμένο τρόπο, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος.

Η πρώτη και βασικότερη διαδικασία που πρέπει να γίνεται, μετά από τη διάγνωση του γιατρού, είναι η εξέταση της στάσης του σώματος. Η οσφυαλγία είναι ένα περίπλοκο σύμπτωμα, και η κάθε περίπτωση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τις δικές της ανάγκες, τις δικές της απαγορεύσεις και χρήζει διαφορετικού τρόπου αντιμετώπισης. Η εξέταση αυτή δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες στον καθηγητή φυσικής αγωγής, ώστε να σχεδιάσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα άσκησης.

Μετά από την εξέταση, τα άτομα με οσφυαλγία θα πρέπει να ακολουθήσουν το πρόγραμμα άσκησης που περιλαμβάνει δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι οι ασκήσεις ευλυγισίας (διατάσεις), ώστε να αποκτήσουν ευλυγισία οι μύες που δημιουργούν το πρόβλημα και να βελτιωθεί η στάση του σώματος. Η δεύτερη παράμετρος είναι η βελτίωση της σταθεροποίησης της μέσης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση της λειτουργίας του Κεντρικού Τμήματος του Σώματος, μέσω ειδικών ασκήσεων.

Share