Αποτελέσματα της άσκησης:

- Η άσκηση αντοχής μειώνει τον κίνδυνο ανόδου της αρτηριακής πίεσης, που αναμένεται με την πάροδο του χρόνου σε υπερτασικούς.


- Η συστηματική άσκηση μπορεί να βελτιώσει περίπου κατά 10mmHg τόσο τη συστολική, όσο και τη διαστολική αρτηριακή πίεση σε υπερτασικούς.


- Τα δραστήρια άτομα με υπέρταση, έχει αποδειχτεί, ότι έχουν πολύ χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από τους υπερτασικούς που κάνουν καθιστική ζωή.


- Η χρόνια άσκηση προπόνησης με βάρη, δεν έχει αποδειχτεί ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση ηρεμίας. Εξαίρεση αποτελεί η κυκλική προπόνηση αντιστάσεων.

 

Συστάσεις για άσκηση:

- Το πρόγραμμα άσκησης θα πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως περπάτημα, ποδήλατο και γενικά αερόβιες δραστηριότητες. Οι μέτριες εντάσεις ελαττώνουν το ίδιο, αν όχι και περισσότερο, την αρτηριακή πίεση με τις μεγαλύτερες εντάσεις.


- Η άσκηση με βάρη δεν συστήνεται ως μοναδική μορφή εκγύμνασης. Μπορεί να εκτελεστεί μετά την από άδεια του γιατρού.  


- Η συχνότητα μπορεί να είναι 3-7 φορές την εβδομάδα.


- Η διάρκεια της άσκησης κυμαίνεται από 30-60 λεπτά.

Share