Η καρδιακή συχνότητα είναι μια από τις καρδιακές παραμέτρους, πολύ εύκολα μετρήσιμη, που μας δίνει σημαντικές πληροφορίες. Ουσιαστικά μας απεικονίζει το πόσες φορές πρέπει να «χτυπήσει» η καρδιά, προκειμένου να ανταπεξέλθει τις αυξημένες απαιτήσεις του σώματος, όταν αυτό συμμετέχει σε κάποια δραστηριότητα.

Read more

Η άσκηση παρέχει μια φυσική θωράκιση στο σώμα, προστατεύοντας την καρδιά, κάνοντάς τη να δουλεύει λιγότερο και αποτελεσματικότερα. Έτσι, κάνει τον άνθρωπο να ζει ποιοτικότερα, καθώς συνάμα του αυξάνει το προσδόκιμο ζωής.

Read more

Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός του προγράμματος άσκησης, είναι παρόμοιες για όλες τις ηλικίες. Οι ηλικιωμένοι είναι μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα και θα πρέπει η άσκηση να είναι εξατομικευμένη στο επίπεδο και την κατάσταση της υγείας τους.

Read more

Παλαιότερα επικρατούσε η άποψη ότι η μείωση της λειτουργικής ικανότητας κατά τη γήρανση, προερχόταν μόνο από «γήρανση των σωματικών συστημάτων». Σήμερα γνωρίζουμε ότι για αυτήν την παρακμή της σωματικής κατάστασης, ευθύνεται κυρίως η καθιστική ζωή και ο περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας.

Read more

Οι ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης, δεν περιορίζονται μόνο στα σωματικά και βιολογικά οφέλη, αλλά επεκτείνονται και στις ψυχολογικές ιδιότητες της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Read more