Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός του προγράμματος άσκησης, είναι παρόμοιες για όλες τις ηλικίες. Οι ηλικιωμένοι είναι μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα και θα πρέπει η άσκηση να είναι εξατομικευμένη στο επίπεδο και την κατάσταση της υγείας τους.

Read more

Παλαιότερα επικρατούσε η άποψη ότι η μείωση της λειτουργικής ικανότητας κατά τη γήρανση, προερχόταν μόνο από «γήρανση των σωματικών συστημάτων». Σήμερα γνωρίζουμε ότι για αυτήν την παρακμή της σωματικής κατάστασης, ευθύνεται κυρίως η καθιστική ζωή και ο περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας.

Read more

Οι ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης, δεν περιορίζονται μόνο στα σωματικά και βιολογικά οφέλη, αλλά επεκτείνονται και στις ψυχολογικές ιδιότητες της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Read more

Η φυσική δραστηριότητα, στη ζωή ενός παιδιού, είναι εξίσου σημαντική με την εκπαίδευσή του στο σχολείο. Το πνεύμα είναι η μία συνιστώσα της ανθρώπινης φύσης, και το σώμα είναι η δεύτερη. Οι δύο φύσεις είναι απόλυτα αλληλοεξαρτώμενες, και ανεπάρκεια της μίας ή της άλλης μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες καταστάσεις.

Read more

Η παχυσαρκία, είναι μία από τις μάστιγες της νέας εποχής. Η καθιστική ζωή, τα καθιστικά επαγγέλματα, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, τα «πρόχειρα» φαγητά είναι κάποιοι από τους παράγοντες που προάγουν την παχυσαρκία.

Read more