Η φυσική δραστηριότητα, στη ζωή ενός παιδιού, είναι εξίσου σημαντική με την εκπαίδευσή του στο σχολείο. Το πνεύμα είναι η μία συνιστώσα της ανθρώπινης φύσης, και το σώμα είναι η δεύτερη. Οι δύο φύσεις είναι απόλυτα αλληλοεξαρτώμενες, και ανεπάρκεια της μίας ή της άλλης μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες καταστάσεις.

Read more

Η παχυσαρκία, είναι μία από τις μάστιγες της νέας εποχής. Η καθιστική ζωή, τα καθιστικά επαγγέλματα, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, τα «πρόχειρα» φαγητά είναι κάποιοι από τους παράγοντες που προάγουν την παχυσαρκία.

Read more

Η καρδιά ενός ανθρώπου που γυμνάζεται, δουλεύει ασύγκριτα λιγότερο από αυτήν του αγύμναστου ανθρώπου. Η άσκηση δηλαδή οδηγεί σε «οικονομία» της καρδιάς!

Read more

Η φυσική δραστηριότητα, αποφέρει πολλαπλά οφέλη στη υγεία του ανθρώπου, τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση παθήσεων. Πόση, όμως, φυσική δραστηριότητα είναι αρκετή, για να αποκομίσει ένας άνθρωπος τα συγκεκριμένα οφέλη;

Read more

Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από τις ορμόνες. Κάθε μήνα βιώνουν μια σειρά από γεγονότα που τις επηρεάζουν σωματικά και ψυχολογικά.

Read more