Η καφεΐνη είναι μία απ’ τις ουσίες που έχουν συζητηθεί αρκετά, σχετικά με το αν έχουν εργογόνα δράση στις αθλητικές δραστηριότητες. Η επικρατούσα άποψη, βάση των επιστημονικών ερευνών, είναι ότι μέτριες δόσεις καφεΐνης πριν την αθλητική δραστηριότητα, μπορεί να βελτιώσει την αντοχή του ανθρώπου.

Read more