Παναγιώτης Κουμαντάκηςλογότυπο
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Προσωπικό Εκπαιδευτή Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση "Εκπαίδευση, Ευρωστία και Υγεία".
Ασχολείται με Fat Loss, Body Transformation, Hypertrophy, Strength and Conditioning.
Ειδικευμένος στην μυοσκελετική αξιολόγηση, στη βελτίωση της στάσης του σώματος και στην ενδυνάμωση του Κεντρικού Τμήματος Σώματος (Core).

Share