Κατά την εκτέλεση μιας άσκησης (FREE) ο ασκούμενος δεν θα εκτελέσει πότε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δύο διαδοχικές επαναλήψεις. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι καθαρά η προστασία του μυοσκελετικου συστήματος. Η διαφορά από επανάληψη σε επανάληψη ίσως να μην γίνεται εύκολα διακριτή, ωστόσο, υφίσταται και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.

Read more

Αν κάθε φορά που απαντούσα σε ερώτηση σχετικά με την βελτίωση της εικόνας του ‘’6-pack’’ κέρδιζα ένα ευρώ, το όνομα μου θα βρισκόταν στην λίστα Λαγκάρντ.

Read more

Είναι γνωστό ότι κάνοντας προπόνηση με αντιστάσεις (βάρη), μία από τις αλλαγές που παρατηρούνται στους μύες είναι η βελτίωση της μυϊκής δύναμης. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την αύξηση της μυϊκής μάζας.

Read more

Σήμερα, η προπόνηση με αντιστάσεις (βάρη) που ενσωματώνει την κατάλληλη τεχνική οδηγία, είναι ευρέως αποδεκτή ως ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος άσκησης για τα παιδιά και τους εφήβους, από τις περισσότερες σημαντικές ιατρικές κοινότητες (ACSM,NSCA, AAFP,AAOS ,AMSS, AOSSM, AOASM, AAP).

Read more

Η αποδοτικότητα ενός προγράμματος άσκησης είναι απολύτως φυσιολογικό να μειώνεται καθώς ο χρόνος παραμονής σε ένα πρόγραμμα μεγαλώνει. Προσωπικά, δεν θα δημιουργούσα σχεδόν ποτέ πρόγραμμα που διαρκεί περισσότερο από 6 προπονητικές μονάδες σε ασκούμενο με μεγάλη προπονητική εμπειρία.

Read more