Στη μυϊκή ενδυνάμωση, ο στόχος του κάθε ασκούμενου καθορίζει τον τύπο προπόνησης που θα πρέπει να ακολουθεί. Ανάλογα με τις προσαρμογές που θέλει να επιτύχει στους μύες του, σχεδιάζονται προγράμματα με συγκεκριμένες ασκήσεις, επαναλήψεις, σετ και διαλείμματα.

Ποιο, όμως, είναι το κατάλληλο βάρος που πρέπει να επιλέγεται; Ο αποδοτικότερος τρόπος για την επίτευξη των στόχων, είναι ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων. Για παράδειγμα, αν κάποιος ασκούμενος πρέπει να εκτελέσει ένα σετ 12 επαναλήψεων, πρέπει να επιλέξει το βάρος εκείνο που του επιτρέπει να εκτελέσει με δυσκολία τη 12η επανάληψη, χωρίς να μπορεί να κάνει 13η, με σωστή όμως τεχνική.

Σκοπός των μέγιστων επαναλήψεων είναι η στιγμιαία κόπωση του μυός σε κάθε σετ, και αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο επίτευξης των στόχων, καθώς και βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση του μυός. Αν κάποιος ασκούμενος πρέπει να εκτελέσει 10 επαναλήψεις, και επιλέξει ένα βάρος το οποίο του επιτρέπει να το σηκώσει 15 φορές, είτε σταματήσει στις 10 είτε κάνει 15, είναι αυτομάτως εκτός στόχου.

Ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων, ανάλογα με το επίπεδο του ασκούμενου πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες ή σχεδόν σε όλες τις προπονήσεις. Ωστόσο, ορισμένες κατηγορίες ασκούμενων π.χ. ηλικιωμένοι, υπερτασικοί, καρδιακοί, έγκυες γυναίκες, δεν θα πρέπει να εκτελούν μέγιστες επαναλήψεις. 

Share