Διαλειμματική, είναι μία τεχνική προπόνησης που χρησιμοποιείται συχνά για αερόβια και αναερόβια προπόνηση υψηλού επιπέδου. Περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενους κύκλους δραστηριότητας που ακολουθούνται από συγκεκριμένο διάλειμμα, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης.

 

Στη διαλειμματική αναερόβια προπόνηση, στόχος είναι να βελτιωθούν οι αναερόβιοι μηχανισμοί ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με επαναλαμβανόμενα διαστήματα δραστηριότητας υψηλής έντασης, που ακολουθούνται από συγκεκριμένα διαλείμματα. Με αυτόν τον τρόπο, το σώμα βελτιώνει την ικανότητά του να παράγει ενέργεια αναερόβια. Αυτή η τεχνική, είναι κατάλληλη για συγκεκριμένα αθλήματα, όπως το μπάσκετ, το οποίο απαιτεί συνεχώς τρέξιμο, με μικρές περιόδους ανάπαυσης.

 

Στη διαλειμματική αερόβια προπόνηση, ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες δραστηριότητας – διαλείμματος, με δραστηριότητες όμως χαμηλότερης έντασης και μεγαλύτερης διάρκειας. Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείται και βελτιώνεται ο αερόβιος μηχανισμός ενέργειας. Η προπόνηση αυτή μπορεί να ωφελήσει αθλητές που κάνουν αθλήματα μεγάλων αποστάσεων.

Share