Ο νευρομυϊκός συντονισμός, είναι μία ιδιαίτερα σημαντική έννοια στην επιστήμη της άσκησης.

Η εκτέλεση μίας καθημερινής κίνησης ή μίας αθλητικής δραστηριότητας, ξεκινάει από μία «εντολή» που στέλνει ο εγκέφαλος μέσω των νεύρων προς τους μύες.

 

Η ταχύτητα που θα «φτάσει» η εντολή στον μυ, αλλά και το «πόσο γρήγορα» θα αντιδράσει σε αυτήν την εντολή ο μυς, αντικατοπτρίζει το νευρομυϊκό συντονισμό.

 

Ο νευρομυϊκός συντονισμός βελτιώνεται ιδιαίτερα με την άσκηση. Η βελτίωση του συνεπάγεται καλύτερη συνεργασία μυών και νεύρων, και αυτό οδηγεί στη βελτίωση της απόδοσης σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Σε αυτόν οφείλεται τόσο η γρήγορη βελτίωση της σωματικής ικανότητας στους αρχάριους της άσκησης, όσο και (εν μέρει) η βελτίωση των παγκοσμίων ρεκόρ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

 

Επιπλέον, ένας χαμηλού επιπέδου νευρομυϊκός συντονισμός, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς. Όταν ένας μυς δεν αντιδράσει γρήγορα σε μία «εντολή» που θα λάβει, τότε όλη η φόρτιση της κίνησης θα πέσει πάνω στην άρθρωση και πιθανόν να επιφέρει βλάβη.

 

Η συνεργασία αυτή των μυών και των νεύρων μειώνεται αισθητά μετά από έναν τραυματισμό, με την πάροδο της ηλικίας ή μετά από μεγάλη αποχή από την άσκηση.

Share