Κατά την εκτέλεση ασκήσεων ενδυνάμωσης, αθλητικών δραστηριοτήτων αλλά και καθημερινών εργασιών, υπάρχουν δύο φάσεις της κίνησης. Η πρώτη, της ανύψωσης του βάρους (μειομετρική), και η δεύτερη του χαμηλώματος του βάρους (πλεομετρική).

Το ανέβασμα μιας σκάλας, η άρση ενός βάρους με το χέρι και το περπάτημα σε ανηφόρα είναι παραδείγματα μειομετρικής κίνησης. Τα περισσότερα προγράμματα άσκησης για τον μέσο ασκούμενο, στοχεύουν στη βελτίωση κυρίως αυτής της κίνησης των μυών.

Το κατέβασμα μιας σκάλας, το χαμήλωμα ενός βάρους με το χέρι, το περπάτημα σε κατηφόρα και η προσγείωση από ένα άλμα στο μπάσκετ, είναι παραδείγματα πλειομετρικής κίνησης.

Οι κινήσεις αυτές, στοχεύουν κυρίως στην ελεγχόμενη αντίσταση των μυών απέναντι στο βάρος που συγκρατούν και απέναντι στη βαρύτητα. Η προπόνηση των πλειομετρικών κινήσεων, ανάλογα με τη μορφή της, βελτιώνει τη δύναμη και την απόδοση σε αθλήματα, αλλά παίζει και σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των τραυματισμών.

Share