Η ζωή και η κίνηση εξαρτάται από το διαρκή μετασχηματισμό ενέργειας. Το οξυγόνο που αναπνέουμε, οι λειτουργίες, η κίνηση καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα των ζωντανών οργανισμών είναι αποτέλεσμα ενέργειας.

Το απαραίτητο στοιχείο για να παραχθεί κίνηση στο ανθρώπινο σώμα είναι η ΑΤΡ (τριφωσφορική αδενοσίνη), που αποτελεί ουσιαστικά τη «βενζίνη» του οργανισμού. Η ΑΤΡ καταναλώνεται και ξαναγεννιέται ασταμάτητα προκειμένου παραχθεί βιολογικό έργο. Καθώς η ΑΤΡ αποδομείται για να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες την μυϊκής προσπάθειας, ταυτόχρονα επανασχηματίζεται από έμμεσες πηγές ενέργειας που είναι κυρίως η φωσφοκρεατίνη, το γλυκογόνο και τα λιπαρά οξέα.

Φωσφορογόνο σύστημα (Αναερόβιο σύστημα)

Δραστηριοποιείται σε μυϊκές προσπάθειες μέγιστης ισχύος που διαρκούν λίγα δευτερόλεπτα όπως οι εκρηκτικές κινήσεις, οι δρόμοι ταχύτητας στα πρώτα 30-40 μέτρα, οι άρση βαρών, οι ρίψεις. Στο φωσφορογόνο σύστημα παράγεται πολύ περιορισμένη ποσότητα ΑΤΡ, μέσω της αποδόμησης της φωσφοκρεατίνης (φώσφορος + κρεατίνη), χωρίς την παρουσία οξυγόνου και γαλακτικού.

Γλυκολυτικό σύστημα (Αναερόβιο σύστημα)

Δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο σε σωματικές προσπάθειες μέγιστης έντασης που διαρκούν από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι ένα λεπτό. Τέτοιες αγωνιστικές προσπάθειες είναι οι δρόμοι ταχύτητας από 100 μέχρι 400 μ., η κολύμβηση 50 μ., η πάλη κ.α. Σε αυτό το σύστημα, παράγεται περιορισμένη ποσότητα ΑΤΡ, χρησιμοποιείται το γλυκογόνο (υδατάνθρακες αποθηκευμένοι στους μύες και στο συκώτι), χωρίς την παρουσία οξυγόνου, με τη μέγιστη παραγωγή γαλακτικού.

Οξειδωτικό σύστημα (Αερόβιο σύστημα)

Επικρατεί σε όλες τις μυϊκές προσπάθειες που διαρκούν από λίγα λεπτά μέχρι λίγες ώρες, όπως δρόμοι αντοχής, jogging, ποδηλασία και σε όλες τις υπομέγιστες προσπάθειες. Σε αυτό το σύστημα χρησιμοποιούνται κυρίως το γλυκογόνο και τα λιπαρά οξέα, παράγοντας απεριόριστη ποσότητα ΑΤΡ, με απαραίτητη την παρουσία οξυγόνου, ενώ η παραγωγή γαλακτικού είναι απειροελάχιστη.

Share