Η βελτίωση της απόδοσης του σώματος, σχετίζεται με το αρχικό επίπεδο του ασκούμενου και με τις γενετικές του δυνατότητες. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο αγύμναστος είναι ένας ασκούμενος, τόσο πιο μακριά βρίσκεται από τα γενετικά του όρια, επομένως το περιθώριο βελτίωσης είναι μεγαλύτερο.

Έτσι εξηγείται το ότι στα αρχικά στάδια της προπόνησης, οποιοδήποτε προπονητικό πρόγραμμα μπορεί να οδηγήσει σε ραγδαίες βελτιώσεις. Αυτό ισχύει τόσο για τους απλούς ασκούμενους, όσο και για νέους αθλητές.

Καθώς, όμως, η προπονητική διαδικασία προχωρά, και ο ασκούμενος πλησιάζει τα γενετικά του όρια, οι βελτιώσεις μειώνονται σταδιακά. Ωστόσο, αν εξαιρεθούν οι επαγγελματίες αθλητές, πολύ δύσκολα κάποιος ασκούμενος φτάνει στα ανώτατα σωματικά όρια απόδοσης.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί, ότι το ανθρώπινο σώμα έχει πολλές συνιστώσες σωματικής απόδοσης όπως η μυϊκή δύναμη, η αντοχή, η ταχύτητα κτλ. Το γεγονός ότι κάποιος ασκούμενος πλησιάζει τα γενετικά του όρια σε μια συγκεκριμένη ικανότητα, μετά από χρόνια άσκηση, δε σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες σωματικές ικανότητές του είναι σε υψηλό επίπεδο. Πιθανόν σε άλλες, το επίπεδο να είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Το σώμα είναι μία αστείρευτη πηγή προκλήσεων διότι πάντα δημιουργεί νέες προσδοκίες απόδοσης.

Share