Χρονολογική vs βιολογική ηλικία

Όσοι έχουν κάνει επαγγελματική λιπομέτρηση έχουν παρατηρήσει τον δείκτη “μεταβολική ηλικία”. Ο συγκεκριμένος δείκτης υπολογίζεται μέσω ενός αλγόριθμου και δείχνει μια γενική εικόνα της μεταβολικής κατάστασης του ατόμου. Ενδιαφέρον, αλλά τίποτα σπουδαίο.

Σύντομα όμως με μια απλή εξέταση θα γνωρίζουμε μια πραγματικά σπουδαία ηλικία, τη βιολογική μας.

Το γήρας, η παρακμή που επιφέρει και οι επακόλουθες ασθένειες εξαρτώνται από ένα κομμάτι του χρωμοσώματος, τα τελομερή (Νόμπελ Ιατρικής, 2009). Όσο μεγαλύτερα είναι τα τελομερή τόσο πιο προστατευμένο είναι το DNA, και αντίστροφα.

Αυτή η ανακάλυψη, που μπορεί να επιφέρει επιβράδυνση ή και αντίστροφη του γήρατος, θεωρείται από πολλούς επιστήμονες η μεγαλύτερη που έχει δει ο πλανήτης.

Η καθημερινή άσκηση και η μεσογειακή διατροφή μεγαλώνουν τα τελομερή. Αντίθετα, η έλλειψη άσκησης, το στρες, οι διατροφικές ελλείψεις και οι τοξικοί παράγοντες τα συρρικνώνουν.

Συνεπώς σε κάποια χρόνια ο τρόπος ζωής μας θα αντικατοπτρίζεται εργαστηριακά σε ένα μόνο νούμερο, τη βιολογική ηλικία. Και ίσως με κάποιες εξειδικευμένες παρεμβάσεις (πχ διατροφικές ή ασκησιογενείς) να μη χρειάζονται τόσες επισκέψεις σε γιατρούς και κέντρα αισθητικής.

Πιθανότατα τότε η χρονολογική ηλικία δε θα ενδιαφέρει κανέναν.

Add Your Comment