Από τι προκαλείται η κακή στάση του σώματος;

Το σώμα αποτελείται από πολλά διαφορετικά τμήματα όπως τα πέλματα, τα γόνατα, η λεκάνη, ο αυχένας κτλ. Τα τμήματα αυτά πρέπει να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή στάση, και κατ’ επέκταση η μυοσκελετική υγεία και λειτουργικότητα του σώματος.

Όλα τα τμήματα του σώματος αποτελούν μία αλυσίδα, και ο κάθε κρίκος της αλυσίδας εξαρτάται άμεσα από τον επόμενο και από τον προηγούμενο κρίκο. Αυτό σημαίνει ότι όταν «χαλάσει» ένα τμήμα του σώματος, το πρόβλημα μεταφέρεται αλυσιδωτά και στα υπόλοιπα τμήματα.

Αυτή ακριβώς είναι η λογική της κακής στάσης. «Χαλάει» ένα τμήμα της αλυσίδας, δε μπορεί να δουλέψει σωστά, και όλα τα άλλα τμήματα προσπαθούν να αντισταθμίσουν τη δουλειά του «χαλασμένου».

Έτσι, όταν για παράδειγμα το ένα πέλμα πατάει περισσότερο από το άλλο, δημιουργούνται αλυσιδωτές αλλαγές στο σώμα και χαλάει η στάση. Σε αυτήν την περίπτωση πιθανόν να προκληθούν και προβλήματα όπως πόνοι στη μέση ή στον αυχένα.

Η λύση σε προβλήματα κακής στάσης, είναι η εξέταση της στάσης του σώματος από εξειδικευμένο καθηγητή φυσικής αγωγής.

Add Your Comment