Αποκατάσταση τραυματισμών στο νερό

Η αποκατάσταση ενός τραυματισμού στο νερό μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στο σώμα. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο από τις αποκρίσεις του σώματος στο νερό και τη θερμοκρασία του, όσο και από τις ιδιότητες του υγρού στοιχείου.

Η άνωση του νερού επιτρέπει να εκτελούνται κινήσεις για την αποκατάσταση, παρέχοντας μία αίσθηση ασφάλειας και ελευθερίας στον τραυματία, χωρίς να προκαλείται έντονη δυσφορία. Η συνδυασμένη χρήση της άνωσης και της αντίστασης του νερού, καθώς και η αυξημένη θερμοκρασία που απαιτείται για την αποκατάσταση, επιτρέπει  στον τραυματία να επιτύχει περισσότερα στο υδάτινο περιβάλλον από ότι στην ξηρά.

Η αποκατάσταση στο νερό, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη από το πρώτο διάστημα της διαδικασίας. Στόχο έχει αρχικά την ευκαμψία της τραυματισμένης άρθρωσης, και εν συνεχεία τη λειτουργικότητα και την ενδυνάμωση.

Το υδάτινο περιβάλλον, αποτελεί ένα μέσο εντός του οποίου παρέχεται η δυνατότητα της πρώιμης κινητοποίησης του τραυματισμένου μέλους. Μέσα στο νερό, όπου δεν υπάρχουν αυξημένες φορτίσεις που μπορεί να υποτροπιάσουν τον τραυματισμό, οι κινήσεις μπορούν να αρχίσουν νωρίτερα από ότι στην ξηρά.

Ωστόσο, το νερό προκαλεί και ψυχολογικά οφέλη στον τραυματία. Τονώνει την αυτοπεποίθηση, διότι ο τραυματίας εκτελεί με επιτυχία τις κινήσεις, τις διατάσεις και τις ασκήσεις ενδυνάμωσης. Επιπλέον μειώνεται το άγχος, η ένταση ενώ παράλληλα βελτιώνεται το ηθικό, γεγονός πολύ σημαντικό στη διάρκεια της αποκατάστασης.

Add Your Comment