Πως το Fitness επηρεάζει το ίδιο το DNA μας

Το 2009 το Nobel Ιατρικής δόθηκε σε τρεις Αμερικανούς επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τα χρωμοσώματα, τα οποία είναι η έδρα του DNA στον οργανισμό.

 

 Οι επιστήμονες αυτοί απέδειξαν ότι το τελικό κομμάτι των χρωμοσωμάτων (που ονομάζεται τελομερές) συνδέεται άμεσα με τον χρόνο ζωής των κυττάρων.

 

Με απλά λόγια όσο μικρότερο είναι το κομμάτι αυτό, τόσο “γερνάει” το κύτταρο, παύει να πολλαπλασιάζεται και τελικά νεκρώνεται. Αντίθετα όσο το τελομερές μεγαλώνει τόσο το κύτταρο παραμένει “νέο”, πολλαπλασιάζεται και είναι υγιές.

 

Ο, τι ακριβώς συμβαίνει σε κυτταρικό επίπεδο, αποτυπώνεται και στην υγεία και στην εμφάνιση του ανθρώπου.

 

Εκείνο το οποίο αποδείχτηκε είναι ότι η καθημερινή άσκηση, η μεσογειακή διατροφή και ο συστηματικός διαλογισμός μέσω της yoga επηρεάζουν θετικά το μήκος του τελομερούς.

 

Δρουν απευθείας στο DNA, διατηρούν τα κύτταρα υγιή και έτσι πιθανόν να αναστέλλονται οι παθήσεις που εκδηλώνονται με την πάροδο της ηλικίας.

 

Υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες τα τελομερή να είναι η αρχή του νήματος στην προσπάθεια των ανθρώπων να νικήσουν τις ασθένειες και τα γηρατειά.

 

Ποιος ξέρει, μπορεί στο μέλλον να δούμε παππούδες να παίζουν ποδόσφαιρο με τα εγγόνια τους.

Add Your Comment